Category Archives: Công ty ProATC

Tại sao lại áp dụng ISO 9001?
Công ty ProATC admin 21/07/2020

Tại sao lại áp dụng ISO 9001? Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng ISO 9001 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Do yêu cầu của luật định, yêu cầu từ khách hàng hoặc các bên liên quan; Áp dụng và chứng[...]