Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Tịnh năm 2023.

Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Tịnh năm 2023.

   Chiều ngày 15/12/2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Tịnh tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP năm 2023.

   Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Sơn Tịnh đã trao giấy chứng nhận cho 6 chủ thể có 7 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao trong đợt 1 và đợt 2 năm 2023. Trong đó, Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn sản phẩm gà đồi Tịnh Phong của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Phong, sản phẩm chả lụa Sáu Hạnh của hộ kinh doanh Bùi Thị Mỹ Hạnh, xã Tịnh Giang và sản phẩm bánh chưng MYTON của hộ kinh doanh Tôn Thị Quỳnh My, xã Tịnh Hà.

  Những sản phẩm đạt OCOP 3 sao đã tạo ra sản phẩm có chất lượng, tạo thương hiệu trên thị trường, đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.