Category Archives: HACCP – Kiểm soát mối nguy và điểm tới hạn

HACCP là gì ?
HACCP - Kiểm soát mối nguy và điểm tới hạn PRO ATC 25/02/2021

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) có nghĩa là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến[...]

Quy trình xây dựng HACCP
HACCP - Kiểm soát mối nguy và điểm tới hạn PRO ATC 25/02/2021

Quy trình 12 bước xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP Bước Nội dung triển khai Bước 1 Lập nhóm công tác về HACCP Bước 2 Mô tả sản phẩm Bước 3 Xác định mục đích sử dụng Bước 4 Thiết lập sơ[...]