Category Archives: GMP

GMP
GMP PRO ATC 02/03/2021

I. GMP LÀ GÌ? – GMP (Good Manufacturing Practices) là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. GMP là một phần cơ bản trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là điều kiện[...]