Category Archives: CMR

CRM
CMR PRO ATC 25/02/2021

  Quản lý quan hệ khách hàng là gì ?           Quản lý quan hệ khách hàng có tên tiếng anh là “customer relationship management” và được viết tắt bởi 3 chữ cái đầu tiên của nó CRM.           CRM là một phương pháp giúp các doanh nghiệp[...]