Category Archives: QCC

QCC
QCC PRO ATC 02/03/2021

I. Lợi ích của việc áp dụng. Nâng cao khả năng quản lý và lãnh đạo cho quản đốc, đốc công và động viên mọi người tham gia để không ngừng tiến bộ, đóng góp cho sự cải tiến và phát triển của công ty. Nâng cao[...]