Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Hà năm 2023

Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Hà năm 2023

       Chiều ngày 21/12/2023 Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.  Chủ trì họp hội đồng có ông Trần Thanh Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Hà năm 2023. Trong buổi đánh giá, Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho sản phẩm thịt heo ky Khương Đình của Hộ kinh doanh Tạ Đình Khương ở xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà và thịt muối Bé Đen của Hộ kinh doanh Trần Bình Trọng ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.

Kết quả sản phẩm tham giá đánh giá huyện Sơn Hà đều được Hội đồng đánh giá thông qua tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Đây là cơ sở để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng tầm sản phẩm của địa phương.