Category Archives: ISO 22000

ISO 22000
ISO 22000 PRO ATC 02/03/2021

    ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm không phân biệt quy mô. Vậy việc lựa chọn ISO[...]