Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thị xã Đức Phổ đợt 2 năm 2023

Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thị xã Đức Phổ đợt 2 năm 2023

      Sáng ngày 11/12/2023 Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2023.  Chủ trì họp hội đồng có ông Trần Ngọc Sang – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thị xã Đức Phổ năm 2023. Trong buổi đánh giá, Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho sản phẩm Nước mắm Mỹ Á của Công ty TNHH Thu mua thủy hải sản Trang Hùng ở Phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

       Kết quả sản phẩm tham giá đánh giá đợt 2 được Hội đồng đánh giá thông qua tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Đây là cơ sở để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng tầm sản phẩm của địa phương.