Công ty TNHH PRO ATC Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp đánh giá nội bộ, lập báo cáo đánh giá công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ huyện Mộ Đức

        Sáng ngày 24-25/10/2023 phòng Nội vụ huyện Mộ Đức phối hợp cùng với công ty TNHH PRO ATC tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp đánh giá nội bộ, lập báo cáo đánh giá công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ huyện Mộ Đức

         Tại lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên gia phổ biến những kỹ năng phương pháp đánh giá nội bộ, lập báo cáo đánh giá công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn thực hiện về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

         Cũng trong buổi tập huấn, các giảng viên đã dành thời gian để trao đổi và giải đáp thắc mắc của học viên về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và áp dụng ISO tại các cơ quan.

      Lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, đảm bảo sự minh bạch, công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.