HỒ SƠ PRO ATC

Công ty TNHH PRO ATC hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; tư vấn quản lý, tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng, tư vấn quản trị doanh nghiệp.

 

 

HỒ SƠ PRO ATC

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ PROATC

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ PROATC THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho Công ty TNHH PRO ATC chúng tôi để nhận thông tin về các dịch vụ và tư vấn phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho

Công ty TNHH PRO ATC 

chúng tôi để nhận thông tin về các dịch vụ và tư vấn phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay
Các tài liệu hỗ trợ khách hàng
Tài liệu hỗ trợ PRO ATC 25/02/2021

19. Cẩm nang hạch toán CP dòng nguyên liệu theo TC ISO 14051 8. Mô hình nhóm huấn luyện TWI 19. Cẩm nang hạch toán CP dòng nguyên liệu theo TC ISO 14051[...]

OHSAS 18001
OHSAS 18001 PRO ATC 25/02/2021

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.           OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay[...]

TQM
TQM PRO ATC 25/02/2021

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) được định nghĩa là mô hình quản lý tập trung vào khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu hay thậm chí vượt ra khỏi kỳ vọng của khách hàng. Đặc điểm nổi bật[...]

QCC
QCC PRO ATC 25/02/2021

Lợi ích của việc áp dụng: Nâng cao khả năng quản lý và lãnh đạo cho quản đốc, đốc công và động viên mọi người tham gia để không ngừng tiến bộ, đóng góp cho sự cải tiến và phát triển của công ty. Nâng cao ý[...]

ISO 14000
ISO 14000 PRO ATC 25/02/2021

ISO 14000 LÀ GÌ? ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến[...]

GMP
GMP PRO ATC 25/02/2021

GMP LÀ GÌ? GMP (Good Manufacturing Practices) là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. GMP là một phần cơ bản trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là điều kiện tiến quyết[...]

CRM
CMR PRO ATC 25/02/2021

  Quản lý quan hệ khách hàng là gì ?           Quản lý quan hệ khách hàng có tên tiếng anh là “customer relationship management” và được viết tắt bởi 3 chữ cái đầu tiên của nó CRM.           CRM là một phương pháp giúp các doanh nghiệp[...]

Phân biệt Hợp chuẩn và Hợp quy
Hợp chuẩn, hợp quy PRO ATC 25/02/2021

Giống nhau: – Đều là phương thức để đánh giá về chất lượng của sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường hoặc sản phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất; – Phương thức đánh giá giống nhau gồm các phương thức 1, 5[...]

  • Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

  • Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

  • Bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghề nghiệp

  • Tư vấn ISO 9001, 5S, 7Tools, GMP, KPI…

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn hợp đồng kinh tế, lập dự án

  • Tư vấn thương hiệu, nông học

  • Khảo sát thị trường, Kinh tế – Xã hội