HỒ SƠ PRO ATC

Công ty TNHH PRO ATC hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; tư vấn quản lý, tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng, tư vấn quản trị doanh nghiệp.

 

 

HỒ SƠ PRO ATC

sản phẩm, dịch vụ proatc

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ PROATC THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho Công ty TNHH PRO ATC chúng tôi để nhận thông tin về các dịch vụ và tư vấn phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho

Công ty TNHH PRO ATC 

chúng tôi để nhận thông tin về các dịch vụ và tư vấn phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH
Biểu mẫu PRO ATC 05/03/2021

Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH https://drive.google.com/file/d/1axfj1Am7G1Lv4GuqNmh1scMCSQK81y0I/view?usp=sharing[...]

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu PRO ATC 05/03/2021

1. Tài liệu tối thiểu – 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn[...]

Nguyên tắc bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
Chương trình SHTT PRO ATC 05/03/2021

Quyền đối với giống cây trồng là một trong những quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ. Pháp luật đã đặt ra một số nguyên tắc bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại Điều 166 và Điều 167 Luật Sở hữu trí[...]

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Chương trình SHTT PRO ATC 05/03/2021

  1. Khái niệm: Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện,[...]

Điều kiện bảo hộ giống cây trồng
Chương trình SHTT PRO ATC 05/03/2021

Điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát[...]

Xác định nhóm hàng hoá và nhóm dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu
Chương trình SHTT PRO ATC 05/03/2021

Khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, cần phải xác định cụ thể sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hiệu đi kèm. Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ được chia thành 45 nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 34 là các nhóm về hàng hóa, từ[...]

Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt – GAP
Chương trình NSCL PRO ATC 05/03/2021

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) gồm tiêu chuẩn/quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ[...]

Hoạch toán chi phí dòng nguyên liệu
Chương trình NSCL PRO ATC 05/03/2021

1. Mục tiêu của MFCA Làm rõ tư duy và phương pháp tính MFCA và những lợi ích của nó trong cắt giảm lãng phí và quản lý chính xác giá thành. So sánh lợi ích của MFCA và các công cụ kế toán khác. Cung cấp[...]

Quản lý chất lượng toàn diện – TQM
Chương trình NSCL PRO ATC 05/03/2021

TQM có các đặc điểm sau: – Khách hàng là tiêu điểm số 1, thực hành PDCA (Plan – Do – Check – Action). – Chất lượng tổng hợp là số ưu tiên số 1 để cạnh tranh. – Con người là nguồn lực số 1, cần[...]

Hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14000
Chương trình NSCL PRO ATC 05/03/2021

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG ISO 14001:2015 Quản lý môi trường chiến lược Quản lý môi trường đóng một vai trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã[...]

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000
Chương trình NSCL PRO ATC 05/03/2021

1.Các yêu cầu cơ bản của ISO 22000? Các chương trình tiên quyết: GMP, SSOP –  Kiểm soát nguyên liệu đầu vào – Nhà xưởng và thiết bị –  Kiểm soát hoạt động sản xuất –  Hệ thống làm sạch –  Vệ sinh cá nhân –  Kiểm[...]

  • Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

  • Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

  • Bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghề nghiệp

  • Tư vấn ISO 9001, 5S, 7Tools, GMP, KPI…

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn hợp đồng kinh tế, lập dự án

  • Tư vấn thương hiệu, nông học

  • Khảo sát thị trường, Kinh tế – Xã hội