Công ty TNHH PRO ATC được thành lập và đăng ký kinh doanh năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; tư vấn quản lý, tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng, tư vấn quản trị doanh nghiệp.

LIÊN HỆ

Công ty TNHH PRO ATC

  • Trụ sở chính: 764 Võ Nguyên Giáp – Thanh phố Quảng Ngãi

  • Điện thoại: 0386760292 – 0255 3 842 668

  • Email: proatcqn@gmail.com