Category Archives: ISO 9001

ISO 9001:2015
ISO 9001 PRO ATC 24/11/2020

ISO là gì? ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization), là một ủy ban quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia.  ISO 9000 là gì? ISO 9000 là:          – Bộ tiêu chuẩn về[...]

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001?
ISO 9001 admin 21/07/2020

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001? Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBNV đối với vấn đề chất lượng và và sự thỏa mãn của khách hàng; Hình thành văn hóa làm việc bài bản, khoa học thông qua thiết lập và áp dụng[...]

ISO 9000 là gì?
ISO 9001 admin 21/07/2020

Công ty TNHH PRO ATC (Proatc.vn) xin chia sẻ ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần[...]