Chương trình bồi dưỡng: “Nâng cao năng lực tuyên truyền tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, đào tạo nghề cho đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên ở cơ sở”.

Chương trình bồi dưỡng: “ Nâng cao năng lực tuyên truyền tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, đào tạo nghề cho đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên ở cơ sở”.

        Sáng ngày 10/8/2023 Công ty TNHH PRO ATC phối hợp với phòng Lao động, Thương binh & Xã hội – Y tế huyện Lý Sơn đã khai mạc lớp Nâng cao năng lực tuyên truyền tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, đào tạo nghề cho đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên ở cơ sở” cho Trưởng các thôn, Đội công tác xã hội tình nguyện, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh các thôn tại huyện Lý Sơn.

Trong hai ngày học tập giảng viên của công ty TNHH PRO ATC đã truyền đạt cho học viên những kiến thức về tuyên truyền, tư vấn chính sách pháp luật liên quan đến lao động, đào tạo nghề khoá học nhằm góp phần nâng cao khả năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên tại huyện Lý Sơn.

Các học viên tham gia khóa học đều có tinh thần phấn khởi, tham gia nhiệt tình trình bày những vấn đề vướng mắc nhờ giảng viên trao đổi, giải đáp. Kết thúc khóa học tất cả các học viên tham gia học tập đều được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng.