Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bình Sơn đợt 1 năm 2023

    Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bình Sơn đợt 1 năm 2023

         Chiều ngày 28/6/2023 Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023.  Chủ trì họp hội đồng có ông Ung Đình Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023. Trong buổi đánh giá, Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho 02 sản phẩm: Chả lụa Tân Lập của Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Tân Lập và Chả cá Nguyễn Thị Lý của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lý.

   Kết quả các sản phẩm tham giá đánh giá đợt 1 đều được Hội đồng đánh giá đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện. Đây là cơ sở để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng tầm sản phẩm của địa phương.