Tại sao lại áp dụng ISO 9001?

Tại sao lại áp dụng ISO 9001?

  • Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng ISO 9001 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc;
  • Do yêu cầu của luật định, yêu cầu từ khách hàng hoặc các bên liên quan;
  • Áp dụng và chứng nhận ISO 9001 để giúp quảng bá, nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức và doanh nghiệp;

LIÊN HỆ

Công ty TNHH PRO ATC – Để được tư vấn miễn phí

  • Trụ sở chính: 764 Võ Nguyên Giáp – Xã Tịnh Ấn Tây – Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0386760292 – 0255 3 842 668
  • Email: proatcqn@gmail.com
  • Website: proatc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *