Author Archives: admin

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001?
ISO 9001 admin 21/07/2020

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001? Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBNV đối với vấn đề chất lượng và và sự thỏa mãn của khách hàng; Hình thành văn hóa làm việc bài bản, khoa học thông qua thiết lập và áp dụng[...]

Tại sao lại áp dụng ISO 9001?
Công ty ProATC admin 21/07/2020

Tại sao lại áp dụng ISO 9001? Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng ISO 9001 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Do yêu cầu của luật định, yêu cầu từ khách hàng hoặc các bên liên quan; Áp dụng và chứng[...]

ISO 9000 là gì?
ISO 9001 admin 21/07/2020

Công ty TNHH PRO ATC (Proatc.vn) xin chia sẻ ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần[...]

Tư vấn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 cho sản phẩm ngói không nung và gạch block tại Công ty TNHH MTV Ngói Việt
Hình ảnh hoạt động admin 27/06/2020

Công ty TNHH PRO ATC đã đào tạo nhận thức chung và đào tạo đánh giá nội bộ ngay tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH MTV Ngói Việt [...]

Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt -Vietgap cho sản phẩm tỏi của Công ty cổ phần Thương mại, Dịch vụ Du lịch Lý Sơn
Hình ảnh hoạt động admin 27/06/2020

Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt – VIETGAP cho công ty Cổ phần Thương Mại, Dịch vụ Du Lịch Lý Sơn.[...]

Công ty TNHH PRO ATC Tư vấn, triển khai công cụ thực hành tốt 5S cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi
Hình ảnh hoạt động admin 27/06/2020

Công ty TNHH PRO ATC Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng 5s nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp IDICO nhằm tư vấn, hỗ trợ cải tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công cụ hỗ trợ nhằm[...]

Tư vấn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 cho sản phẩm kính xây dựng các loại tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Hiệp Phát
Hình ảnh hoạt động admin 27/06/2020

Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn, hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 cho sản phẩm kính xây dựng tại công ty TNHH Đầu tư Minh Hiệp Phát.    [...]