Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt -Vietgap cho sản phẩm tỏi của Công ty cổ phần Thương mại, Dịch vụ Du lịch Lý Sơn

Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt – VIETGAP cho công ty Cổ phần Thương Mại, Dịch vụ Du Lịch Lý Sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *