Quảng Ngãi đào tạo cho cán bộ công chức, xã, phường, thành phố

     Sáng ngày 12/7/2022 trung tâm Chính trị thành phố Quảng Ngãi phối hợp cùng với công ty TNHH PROATC đã khai mạc khoá học bồi dưỡng Kỹ năng viết tin, bài cho Website, fanpage cho cán bộ xã phường thành phố Quảng Ngãi. Thời gian khoá học 2 ngày.

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng có Ts. Phan Quốc Hải – Trưởng khoa Báo Chí – Truyền thông, Đại học Khoa học Huế, cùng với 92 học viên là cán bộ xã, phường thành phố Quảng Ngãi.

Ts. Phan Quốc Hải – Trưởng khoa Báo Chí – Truyền thông,  Đại học Khoa học Huế truyền đạt kiến thức về cách viết tin, bài cho học viên

     Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được Ts. Phan Quốc Hải truyền đạt tổng quan về vai trò, chức năng, đặc điểm của tin, bài trên trang tin điện tử, website, fanpage  cho cơ quan tổ chức; cách tổng hợp tư liệu, kỹ năng khai thác tin và thực hành theo yêu cầu. Bên cạnh đó giảng viên cũng đã truyền đạt các nội dung cụ thể về kết cấu của tin, bài, những kỹ năng cần thiết để viết tít, lead, sa-pô thu hút đọc giả.

Học viên thảo luận bài tập thực hành trên lớp học

      Kết thúc khoá học,  Ts. Phan Quốc Hải đã đánh giá kết quả học viên, hầu hết các học viên sau khi học xong đều tiếp cận được những kiến thức mới, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác đưa tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng bản tin. Công ty TNHH PRO ATC đã cấp giấy chứng nhận cho những học viên tham gia khoá học.