Hội thảo lấy ý kiến đề án OCOP

Chiều ngày 20/06, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Công ty TNHH PROATC tổ chức hội thảo lấy ý kiến Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng năm 2030. Về tham dự còn có lãnh đạo các sở ban ngành và các phòng ban có liên quan.

http://quangngaitv.vn/tin-tuc-n22644/hoi-thao-lay-y-kien-de-an-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham.html