Đánh giá và phân hạng sản phẩm Ocop thị xã Đức Phổ đợt 1 năm 2022

Đánh giá và phân hạng sản phẩm Ocop thị xã Đức Phổ đợt 1 năm 2022

Chiều ngày 4/8/2022 UBND Thị xã Đức Phổ đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 1 năm 2022. Trong buổi đánh giá có 04 sản phẩm được hội đồng đánh giá đạt 3 sao, Công ty TNHH PRO ATC đã  tư vấn và hoàn thiện hồ sơ đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho 02 sản phẩm (Dầu lạc Phổ An và Tinh bột nghệ Bốn Vân).