Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp và văn hoá công sở” tại huyện Mộ Đức

        Sáng ngày 15/09/2022 Công ty TNHH PRO ATC cùng với cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mộ Đức đã khai mạc lớp “Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hoá công sở chuẩn mực ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước” cho cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc huyện và UBND 13 xã, thị trấn huyện Mộ Đức.

                                              Trực tiếp tham gia giảng dạy có Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Thanh.