Lớp bồi dưỡng ” Kiến thức pháp luật, kỹ năng thẩm tra, giám sát của HĐND cấp xã” tại huyện Mộ Đức

    Sáng ngày 13/10/2022  Công ty TNHH PRO ATC đã phối hợp cùng với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mộ Đức tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng “Kiến thức pháp luật, kỹ năng thẩm tra, giám sát của HĐND cấp xã” tại thị trấn Mộ Đức. Thời gian khóa bồi dưỡng diễn ra hai ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 10 năm 2022.

   Trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng có TS Thái Thị Phương Lan (1) và có sự tham dự của 65 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó Ban pháp chế, Ban kinh tế HĐND cấp xã của 13 xã, thị trấn huyện Mộ Đức. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng nhằm hỗ trợ kỹ năng thẩm tra cho Hội đồng nhân dân.

Kết thúc khóa học đại diện Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mộ Đức và giảng viên của Công ty TNHH PRO ATC đã trao giấy chứng nhận cho học viên.

 

(1) TS Thái Thị Phương Lan: Tiến sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính