Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Hà đợt 1 năm 2022

Sản phẩm do Công ty TNHH PRO ATC tư vấn tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Sơn Hà đợt 1 năm 2022

Sáng ngày 15/12 Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 1 năm 2022. Trong buổi đánh giá có 06 sản phẩm được hội đồng đánh giá đạt 3 sao, Công ty TNHH PRO ATC đã  tư vấn và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho 03 sản phẩm (Thịt heo ky Khương Đình, thịt muối Bé Đen và chuối hột rừng sấy khô).

 

gquhuklj