Quản lý chất lượng toàn diện – TQM

TQM có các đặc điểm sau:

– Khách hàng là tiêu điểm số 1, thực hành PDCA (Plan – Do – Check – Action).

– Chất lượng tổng hợp là số ưu tiên số 1 để cạnh tranh.

– Con người là nguồn lực số 1, cần phân quyền thích hợp, thực hành QCC (Quality Control Circle).

– Cơ cấu tổ chức linh hoạt và Quản lý chéo.

– Đảm bảo thông tin và áp dụng SPC (quản lý chất lượng bằng các công cụ thống kê) để liên tục cải tiến.

– Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của mọi người.

– Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc bằng đào tạo.

– Đảo bảo mọi người và cả xã hội đều có lợi.

– Chất lượng được tạo bởi sự tự giác, ý thức tự quản, chia sẻ, hợp tác tích cực, cùng có lợi.

 – Quản lý bằng cách triển khai hệ thống chính sách toàn công ty.

 – Cơ cấu tổ chức linh hoạt, quản lý chức năng chéo.

– Quản lý dựa trên sự kiện có được bởi thống kê và thông tin chính xác, kịp thời

– Khuyến khích các ý tưởng cải tiến, sáng tạo.

– Gạt bỏ sợ hãi, e dè; Tự hào về nghề nghiệp.

 – Thường xuyên xem xét, đánh giá nội bộ bởi các cấp.

Để đọc và hiểu hơn về tiêu chuẩn, bạn đọc vui lòng kích vào đường link được đính kèm bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1dr-E7ogwSEf1m0j_c5durjrI102KA_fo/view?usp=sharing

Trả lời