Hoạch toán chi phí dòng nguyên liệu

1. Mục tiêu của MFCA

  • Làm rõ tư duy và phương pháp tính MFCA và những lợi ích của nó trong cắt giảm lãng phí và quản lý chính xác giá thành.
  • So sánh lợi ích của MFCA và các công cụ kế toán khác.
  • Cung cấp các case-study về ứng dụng MFCA thực tế.

2. Lợi ích của việc áp dụng công cụ MFCA

  • Tăng hiệu quả sản xuất thông qua đầu tư chính xác.
  • Giảm chi phí thông qua thay đổi thiết kế sản phẩm, vật liệu.
  • Đưa ra các mục tiêu có định lượng cho các hoạt động cải tiến.
  • Mở rộng các lợi ích trên toàn bộ chuỗi cung ứng và chi phí xã hội.

3. Các bước triển khai thực hiện MFCA

Bước 1: Chuẩn bị. Cán bộ cấp quản lý là cần thiết để đạt được đầy đủ các mục tiêu môi trường và tài chính là một phần của khuôn khổ này. Nhiệm vụ quản lý là một loạt các nhiệm vụ khác nhau như: dẫn dắt thực hiện, cung cấp nguồn lực, xây dựng theo dõi, xem xét kết quả, đưa ra quyết định dựa trên kết quả MFCA.

Bước 2: Theo mỗi bản chất của MFCA, cần có một cách tiếp cận đa ngành. Một danh sách đầy đủ những kiến thức và kỹ năng là: kỹ năng về thiết kế, mua sắm và sản xuất, kiến thức kỹ thuật về quy trình, kiểm soát chất lượng, chuyên môn về môi trường, kiến thức và kỹ năng về kế toán chi phí .

Bước 3: Việc cần thiết trước khi bắt đầu là phải xác định rõ phạm vi, ranh giới nghiên cứu và thời gian.

Bước 4: Xác định các chi phí trung tâm .

Bước 5: Xác định mỗi đầu vào và đầu ra của tất cả các chi phí trung tâm .

Bước 6: Định lượng dòng chảy các nguyên vật liệu trong điều kiện vật chất và tiền tệ (cả hai).

Bước 7: Tóm tắt kết quả MFCA và xác định các lĩnh vực cần cải thiện để giảm thiểu chất thải và sự lãng phí.

Việc áp dụng MFCA trong doanh nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích từ thông qua việc cung cấp khả năng: Cải tiến hiệu quả sản xuất thông qua đầu tư chính xác vì MFCA giúp phân tích hợp lý và chính xác những điểm cần đầu tư;
Giảm giá thành sản xuất thông qua thay đổi thiết kế sản phẩm, định mức nguyên vật liệu; Lập kế hoạch, đặt mục tiêu cụ thể cho việc cải tiến tại phân xưởng, nhà máy (kiểm tra chất lượng, ISO, bảo trì máy móc …).

Để đọc và hiểu hơn về tiêu chuẩn, bạn đọc vui lòng kích vào đường link được đính kèm bên dưới:

⇒https://drive.google.com/file/d/1PxOHNyV0MOeTTmLy1mZylt-zO0JgXfQM/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *