Mô hình nhóm huấn luyện – TWI

Nguyên tắc nền tảng

Nguyên tắc nền tảng cho TWI là tạo ra “Tác động nhân bản – Multiplier Effect”. Nguyên tắc nền tảng cho TWI là phát triển một phương pháp đã chuẩn hóa, rồi đào tạo chuyên sâu những huấn luyện viên TWI về phương pháp chuẩn này.

Những huấn luyện viên TWI sẽ đào tạo những nhóm người khác (Giám sát viên) sử dụng các phương pháp chuẩn để xử lí vấn đề cụ thể, để đạt mục tiêu.

Các chương trình đào tạo TWI

TWI gồm ba chương trình huấn luyện thực hiện tại doanh nghiệp là: 

– Chương trình đào tạo kĩ năng chỉ dẫn việc – Job Instruction Training (JIT)

– Chương trình đào tạo kĩ năng quan hệ công việc – Job Relations Training (JRT)

– Chương trình đào tạo kĩ năng cải tiến phương pháp làm việc – Job Methods Training (JMT).

Để đọc và hiểu sâu hơn, bạn đọc vui lòng kích vào đường link bên dưới:

⇒https://drive.google.com/file/d/1hoabDamgAP2b3mFXriihj3paJAVqpcAO/view?usp=sharing

Trả lời