Lean Manufacturing (Sản xuất tinh gọn)

Lean Manufacturing (Sản xuất tinh gọn) là gì?

Lean trong tiếng Anh có nghĩa là sự tinh gọn, mạch lạc hay liền mạch. 

Thuật ngữ “Lean manufacturing” lần đầu xuất hiện năm 1990, trong cuốn “The Machine that Changed the World”. Nó được sử dụng làm tên gọi cho hệ phương pháp sản xuất tinh gọn, liên tục cải tiến các quy trình kinh doanh. Các cấp độ khác nhau bao gồm: lean manufacturing (sản xuất tinh giản), lean enterprise (doanh nghiệp tinh gọn) và lean thinking (tư duy tinh gọn).

Theo tinh thần trên, Lean tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị (Non Value-Added) cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức.

Để đọc và hiểu sâu hơn , bạn đọc vui lòng kích vào đường link bên dưới:

⇒ https://drive.google.com/file/d/1F9YhFQjdyjSC2JH0FGzn42NXcKSdLsPo/view?usp=sharing

Trả lời