Tư vấn sản phẩm OCOP tại huyện Tư Nghĩa

       Công ty TNHH PRO ATC đã tư vấn hoàn thiện sản phẩm OCOP cho 2 sản phẩm ” Chả lụa và chả bò Kim Đính” của Chủ thể Hộ kinh doanh và sản xuất nem chả Kim Đính. Thương hiệu chả Kim Đính đã được hình thành 40 năm được nhiều người trong huyện Tư Nghĩa nói chung và người tiêu dùng trong cả nước nói riêng tin dùng. Chiều ngày 21/10/2022 chính thức đánh giá 2 sản phẩm “Chả lụa và chả bò Kim Đính” Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện Tư Nghĩa do anh Trần Thiên Thanh làm chủ trì.