Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, điều hành Bộ phận một cửa thực hiện thủ tục hành chính ” tại huyện Mộ Đức

   Sáng ngày 18/10/2022  Công ty TNHH PRO ATC đã phối hợp cùng với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mộ Đức tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng “Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, điều hành Bộ phận một cửa thực hiện thủ tục hành chính ” tại thị trấn Mộ Đức. Thời gian khóa bồi dưỡng diễn ra hai ngày, ngày 18 và ngày 19 tháng 10 năm 2022.

   Trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng có Th.S Nguyễn Thị Phụng và Th.S Lương Thị Thu Trang và có sự tham dự của 53 học viên là Lãnh đạo, công chức xã phụ trách bộ phận Một cửa của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộ Đức. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng nhằm góp phần vào công tác cải cách hành chính, giúp cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa có hiệu quả hơn.

      Kết thúc khóa bồi dưỡng anh Đinh Công Thuyên đại diện Cơ Quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mộ Đức và Th.S Nguyễn Thị Phụng trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình