Phân hạng, nhóm sản phẩm OCOP

Sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP được chia thành 6 ngành:
 • Thực phẩm
 • Đồ uống
 • Thảo dược
 • Thủ công mỹ nghệ, trang trí
 • Vải và may mặc.
 • Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng
- Đánh giá và xếp hạng sản phẩm, gồm 05 hạng sao:
 • Hạng 5 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khấu.
 • Hạng 4 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao.
 • Hạng 3 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao.
 • Hạng 2 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp lên hạng 3 sao.
 • Hạng 1 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi điểm tham gia chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

Trả lời