Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000

1.Các yêu cầu cơ bản của ISO 22000?
Các chương trình tiên quyết: GMP, SSOP

–  Kiểm soát nguyên liệu đầu vào
– Nhà xưởng và thiết bị
–  Kiểm soát hoạt động sản xuất
–  Hệ thống làm sạch
–  Vệ sinh cá nhân
–  Kiểm soát vận chuyển, lưu kho và phân phối
–  Thông tin về sản phẩm
–  Đào tạo nhân viên
Chương trình HACCP
–  Nhận dạng các mối nguy
–  Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCP)
–  Thiết lập các giá trị tới hạn cho mỗi CCP
– Thiết lập hệ thống giám sát cho mỗi CCP
–  Thiết lập các hành động khắc phục
–  Thiết lập các thủ tục thẩm định
–  Thiết lập hệ thống tài liệu và lưu hồ sơ
2.Lợi ích của việc áp dụng ISO 22000?
– Tạo cơ hội hoà nhập với thị trường quốc tế;

–  Đáp ứng các yêu cầu luật định và của các bên liên quan;
–  Đảm bảo an toàn thực phẩm – tạo niềm tin cho người tiêu dùng;
–  Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp;
–  Giảm chi phí trong mọi công đoạn sản xuất, kinh doanh.
Để đọc và hiểu hơn về tiêu chuẩn, bạn đọc vui lòng kích vào đường link được đính kèm bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1VWk6mn7z-2bcVsxV5am9uW13VGH3V2wG/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *